Dàn karaoke

Bộ dàn karaoke BMB HO 01

Giá: 21.615.000 đ

Bộ dàn karaoke BMB HO 02

Giá: 26.995.000 đ

Bộ dàn karaoke BMB HO 03

Giá: 35.170.000 đ
- 15%

Bộ dàn karaoke BMB HO 04

Giá: 47.030.000 đ
Loa karaoke
- 25%

Loa BMB CSE 308 SE

Giá: 11.600.000 đ 14.892.000 đ
- 25%

LOA BMB CSE 310 SE

Giá: 14.100.000 đ 18.342.000 đ
- 25%

Loa BMB CSE 312 SE

Giá: 18.000.000 đ 22.540.000 đ
- 25%

Loa BMB CSN 500 SE

Giá: 11.800.000 đ 15.007.000 đ
Amply karaoke
- 31%

Amply Jarguar PA 203E

Giá: 5.100.000 đ 7.400.000 đ
- 25%

Amply Jarguar 203N – Nhật Hoàng

Giá: 4.800.000 đ 6.400.000 đ
- 27%

Amply Jarguar 203S – Nhật Hoàng

Giá: 4.300.000 đ 5.900.000 đ
- 27%

Amply Jarguar PA 203E – Komi

Giá: 5.200.000 đ 7.150.000 đ
Micro karaoke

Micro HAS VP14

Giá: Liên hệ
- 20%

Micro HAS VP15

Giá: 6.570.000 đ 7.300.000 đ
- 20%

Micro HAS VP17

Giá: 7.650.000 đ 8.500.000 đ
- 20%

Micro HAS VP18

Giá: 9.450.000 đ 10.500.000 đ
Cục Đẩy
- 10%

Cục Đẩy Công Suất Crown XLi 1500

Giá: 9.900.000 đ 11.000.000 đ
- 10%

Cục Đẩy Công Suất Crown XLi 2500

Giá: 14.310.000 đ 15.900.000 đ
- 30%

Cục Đẩy Công suất Crown Xli 800

Giá: 6.300.000 đ 9.000.000 đ
- 10%

Cục Đẩy Công suất Crown Xli 3500

Giá: 23.850.000 đ 26.500.000 đ

Công trình tiêu biểu

Hệ thống cửa hàng