Công suất HAS

HoangAudio

Công suất HAS sản phẩm phân phối độc quyên do Hoàng Audio cung cấp. Sản phẩm Công suất HAS là một thương hiệu tâm huyết do lãnh đạo công ty, cùng đối tác nước ngoài nghiên cứu rất nhiều thời gian, phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay của thị trường karaoke đặt ra như: Chất lượng thật tốt, giá thành thật rẻ, độ bền. Tuổi thọ sản phẩm Công suất HAS phải được đưa lên hàng đầu đủ sức cạnh tranh với những sản phẩm công suất cùng loại về giá và chất.

Hoàng Audio nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng đầu Việt Nam.

Công suất HAS sản phẩm phân phối độc quyên do Hoàng Audio cung cấp. Sản phẩm Công suất HAS là một thương hiệu tâm huyết do lãnh đạo công ty, cùng đối tác nước ngoài nghiên cứu rất nhiều thời gian, phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay của thị trường karaoke đặt ra như: Chất lượng thật tốt, giá thành thật rẻ, độ bền. Tuổi thọ sản phẩm Công suất HAS phải được đưa lên hàng đầu đủ sức cạnh tranh với những sản phẩm công suất cùng loại về giá và chất.

Hoàng Audio nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng đầu Việt Nam.

Showing 1–20 of 23 results

- 11%

Cục đẩy công suất HAS VS2300

Giá: 8.500.000 đ Giá cũ: 9.500.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS V2300

Giá: 9.000.000 đ Giá cũ: 10.000.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VS2500

Giá: 10.350.000 đ Giá cũ: 11.500.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS VX2300

Giá: 10.620.000 đ Giá cũ: 11.800.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VS2800

Giá: 10.800.000 đ Giá cũ: 12.000.000 đ
- 10% - 20%

Cục Đẩy Công Suất HAS V2500

Giá: 10.980.000 đ Giá cũ: 12.200.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS 2800NX

Giá: 10.980.000 đ Giá cũ: 12.200.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS VS4400

Giá: 11.250.000 đ Giá cũ: 12.500.000 đ
- 10% - 20%

Cục Đẩy Công Suất HAS V2800

Giá: 11.520.000 đ Giá cũ: 12.800.000 đ
- 5% - 6%

Cục đẩy công suất HAS 1500NX

Giá: 11.900.000 đ Giá cũ: 12.500.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS VX2500

Giá: 12.150.000 đ Giá cũ: 13.500.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS 1300NX

Giá: 12.330.000 đ Giá cũ: 13.700.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS VS4600

Giá: 12.420.000 đ Giá cũ: 13.800.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS V4400

Giá: 12.780.000 đ Giá cũ: 14.200.000 đ
- 10% - 20%

Cục Đẩy Công Suất HAS VX2800

Giá: 13.050.000 đ Giá cũ: 14.500.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS 4600NX

Giá: 14.850.000 đ Giá cũ: 16.500.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS VS4800

Giá: 14.850.000 đ Giá cũ: 16.500.000 đ
- 10%

Cục đẩy công suất HAS VX4600

Giá: 14.850.000 đ Giá cũ: 16.500.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất lớn HAS V4600

Giá: 15.120.000 đ Giá cũ: 16.800.000 đ
- 10% - 20%

Cục đẩy công suất HAS VX4400

Giá: 17.100.000 đ Giá cũ: 19.000.000 đ