Dàn karaoke kinh doanh VIP 02Dàn karaoke kinh doanh VIP 03Dàn karaoke kinh doanh VIP 04Dàn karaoke kinh doanh VIP 05Dàn karaoke kinh doanh VIP 06Dàn karaoke kinh doanh VIP 07Dàn karaoke kinh doanh VIP 08Bộ dàn karaoke kinh doanh 01Bộ dàn karaoke kinh doanh 04Bộ Dàn karaoke kinh doanh 02Bộ dàn karaoke kinh doanh 15Bộ dàn karaoke kinh doanh 20

Lọc theo khoảng giá
Diện Tích Phòng

Showing all 12 results

- 11%

Bộ dàn karaoke kinh doanh 01

Giá: 87.370.000 đ 98.700.000 đ
- 17%

Bộ dàn karaoke kinh doanh 04

Giá: 93.280.000 đ 112.504.000 đ
- 11%

Bộ Dàn karaoke kinh doanh 02

Giá: 96.280.000 đ 108.600.000 đ
- 8%

Bộ dàn karaoke kinh doanh 15

Giá: 137.240.000 đ 150.800.000 đ
- 8%

Bộ dàn karaoke kinh doanh 20

Giá: 174.220.000 đ 190.700.000 đ