Bộ dàn karaoke cao cấp HO 01Bộ dàn karaoke cao cấp HO 02Bộ dàn karaoke cao cấp HO 03Bộ dàn karaoke cao cấp HO 04Bộ dàn karaoke cao cấp HO 05Bộ dàn karaoke cao cấp HO 06Bộ dàn karaoke cao cấp HO 07Bộ dàn karaoke cao cấp HO 08

Lọc theo khoảng giá
Diện Tích Phòng

Showing all 8 results

- 16%

Bộ dàn karaoke cao cấp HO 01

Giá: 26.330.000 đ 31.490.000 đ
- 19%

Bộ dàn karaoke cao cấp HO 02

Giá: 33.190.000 đ 41.097.000 đ
- 13%

Bộ dàn karaoke cao cấp HO 03

Giá: 39.060.000 đ 45.150.000 đ
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp HO 04

Giá: 41.400.000 đ 46.290.000 đ
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp HO 05

Giá: 45.340.000 đ 50.890.000 đ
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp HO 06

Giá: 48.680.000 đ 54.100.000 đ
- 16%

Bộ dàn karaoke cao cấp HO 07

Giá: 52.290.000 đ 62.890.000 đ
- 21%

Bộ dàn karaoke cao cấp HO 08

Giá: 54.620.000 đ 69.690.000 đ