Đặt hàng : Hà Nội : 0983121690 – Miền Nam : 0903678229

Hoàng Audio với các dự án Miền Nam

Hoàng Audio với các dự án Miền Nam

Karaoke Biển Xanh

Karaoke Biển Xanh.

Đ/C: A11, 017 Khu Dân Cư Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: 0916 437 937
Đại diện: Lê Thanh Bình
Thời gian thi công : từ ngày 19/09/2013 đến ngày 21/09/2013
Số lượng phòng: 9 phòng
kinh phí dự án: 250.000.000Đ.
 
 
Công trình mà Hoàng Audio TPHCM hoàn thành với sự cố...